Tragédie I, Seneca. Vydalo nakladatelství Větrné mlýny 2017.

Překlad Eva Stehlíková (Oidipus, Thyestes) a Daniela Čadková (Octavia).

Tři tragédie v I. svazku jsou vydané knižně poprvé! Tragédie I obsahují první české překlady her Oidipus, Thyastes a Octavia. Tragédií Thyestes byla publikována časopisecky v Divadelní revui (1992, č. 3, str. 76-94) v překladu Evy Stehlíkové, čímž se právě tato tragédie stala prvním (sic!) publikovaným českým překladem Senekovy tragédie. Navazující svazek Tragédie II, Seneca je připraven k vydání pro pololetí roku 2018.

Tragédie jsou mistrovsky přeloženy po smyslu příběhu a čas (dva tisíce let) od jejich sepsání není bariérou v jejich srozumitelnosti. Překlady v tomto svazku přesvědčují silou básnických obrazů a strhujícím tempem proudů monologů, dialogů a zpěvů. Senecovy tragédie převedené do současného českého jazyka jsou vhodné ke čtení jako poezie, ale i jako hry k divadelnímu inscenování.

Eva Stehlíková (*1941) je česká klasická filoložka, překladatelka, divadelní teoretička a historička, profesorka Karlovy univerzity v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.  Celý svůj život se věnuje starořeckému, římskému a středověkému latinskému divadlu a jeho současnému inscenování v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Návrh pro kategorie Litera za překladovou literaturu, nebo Litera za nakladatelský čin.

V Praze 8. 1. 2018

Share This: