Redakce a spolupracovníci

vedoucí redakce:

Pavel Ctibor (2022 až dosud), Martin Vlček (2014 ž 2021), Kateřina Tošková Šuchová (2004 až 2013)

soudobá redakce:

Pavel Ctibor, Martin Vlček, Silvie Mitlenerová, Vojtěch Němec, Janis Prášil, Antonín Petruželka, Alexandr Krestovský, Tomáš Martinec

redakční okruh:

Jiří Holub, Roman Kameš, Antonín Kopp, Markéta Pohlová, Dagmar Šubrtová, Milan Kaplan, Klára Holubcová, Honza Šípek, Markéta Cole, Eva Stehlíková (†)

grafický design (výběrově, více v historii dále):

Klára Holubcová Vlčková (revue č. 29), Markéta Cole (revue č. 30 a 31, 41), Jakub Spurný (revue č. 32), Ryan a Markéta Coleovi (revue č. 33), Tomáš Martinec (revue č. 28, 34, 35, 38), Nikola Hoření Mullerová (revue č. 36, 37, 40), Antonín Kopp (revue č. 39)

korektury:

Silvie Mitlenerová, Vojtěch Němec

O Pandoře

Evidenční číslo MK ČR: E 16368
ISSN: 1801-6782
Obsahové zaměření: současná česká literatura (poezie, próza, drama), současné výtvarné umění s akcentací fotografie, tématizovaná diskuze a reflexe – jak odborná, tak i obecně společenská – (recenze, studie, odborné články, rozhovory), primárně zaměřená na regiony Čech, Moravy a Slezska, s přesahem místním (do celé ČR i mimo ni – hlavně směrem k sousedním zemím) i časovým (do dějin umění, literatury a hudby)
Periodicita: 2 x ročně

Stručná historie revue Pandora

Pandora je dcerou antických bohů. Je známa jako majitelka skříňky odkrývající problémy, jejich otevřením může změnit svět. Dnešní terminologií je symbolem Terminátora (západní úhel pohledu) či bojovného Strážce prahu u mandaly (východní úhel pohledu). Vydavatelé revue se pokoušejí její ničivou sílu usměrnit ve prospěch obrany poezie, prózy, hudby, výtvarného umění, divadla, fotografie; a demokratické společenské diskuze.

Kulturně-literární revue Pandora se zrodila v Ústí nad Labem roku 1997. Podle legendy, tradované z redakce na redakci, byli u narození tehdejší studenti bohemistiky a společenských věd Jakub ChavalkaPetr Hrůza a Petr Koubek

Novým redakčním tandemem po roce 2000 se stal Petr Koubek a Daniel Petr, významně jej doplnil pedagog, literární kritik a básník Ivo Harák, takže následující tři čísla byla tematicky sevřena zaměřím na jednu ze sousedních literárních oblastí: číslo 5/2000 na slovenskou, 6/2002 na lužickosrbskou a 7/2002 na polskou literaturu.

Rok 2002 byl veleúspěšný, neboť krom vydání dvou čísel a řady kulturních večírků Pandora zaznamenala i svůj první kritický ohlas v respektovaném periodiku, pochvalná recenze vyšla v Novinách Slezské univerzity v Opavě. Pravidelnými přispěvateli se v tomto období stali ústečtí studenti a kantoři, z mimoústeckých Milan Hrabal a Libor Martinek.

Vývojová fáze roku 2003 byla poznamenána pravidelným „čtení na schodech“ v bufetovém traktu budovy Pedagogické fakulty v Ústí. Účastníci na tato autorská setkání dodnes vzpomínají s nostalgií, unikátní atmosféru literárních večerů, na nichž kromě tehdejších studentů Jiřího Kotena, Davida Tomíčka a celé řady dalších vystupovali kupř. Tomáš Řezníček či Radek Fridrich.

Pandora12-2003_Hra.gif

V následujícím roce 2004 převzala vedení Pandory zcela nová redakce ve složení Kateřina Tošková, Kateřina Kováčová, Petr Karlíček, Eva Francová a kol., která se výrazněji projevila v zeleném čísle 8/2004, které přineslo básně Thomase Bernharda či Radka Malého, modré hnědé 10/2005  otisklo mikropovídky Františka Řezníčka, Patrika Linharta či Mnoháčka Zgublačenka.

Žánrově v revue Pandora šlo vždy o všehochuť, od studentské poezie po rozhovory s osobnostmi a vedle recenzí byly publikovány poznámky filozofické i estetické, zablyštěly se zde i skvosty, kupř. 9/2004 zdůraznilo underground v textech Ivana M. Jirouse či J. H. Krchovského a tabákové básně Severočecha Emila Juliše.

Podzim roku 2005 byl doprovozen cyklem literárních večerů s poměrně vysokou návštěvností. Na jednom z nich přibyl, jako redakční grafik, Jiří Hanekkterý výrazně posunul vzhled Pandory. Od následujícího čísla 11/2005 až 26–27/2013 byla grafika zcela v jeho režii.

Redakce se navíc rozrostla o Jiřího Kotena, Martina Fibigera, Radka Fridricha, Pavla Horkého Pavlu Kudrlovou. Výsledek byl nevídaný a o novou a atraktivní Pandoru začaly jevit zájem knihovny i autoři, studenti i kantoři; v médiích se objevila druhá pochvalná recenze.

Pandora21-2011_Francie_thumb.jpg

Kromě rozšíření redakce o další výkonné a invenční členy, Jana Tlustého (od r. 2006) a Olgu Stehlíkovou (od r. 2007), se úprava od čísla 12/2006 ustálila na čtvercovém formátu; obsahová skladba má nyní pevnou strukturu rubrik, jimž dominuje hlavní téma čísla; beletristické i teoretické příspěvky procházejí sítem redakčních odborníků.

Z výtvarného hlediska například číslo 12/2006 o Hře bylo potaženo hravou bublinkovou fólií. Obálka každého výtisku velmi úspěšného 14. čísla o Experimentu byla zase originálně protržena.

Obsahy čísel dále raketovým výčtem: 12/2006 – Hra: Pížl, Payne, Holub, Ostravak etc.; 13/2006 – Ticho: Cohen, Slíva, Hruška, Stöhr etc. 14/2007 – Experiment: Gold, Grögerová, Hiršal, Honys, Horanský, Chatrný, Kolářová, Koryčan, Milota, Novák, Ovčáček, Palla, Šanda, Topinka, Valoch, Váša, Vokolek, Wojnar

15/2007 – Vyprávění: Kratochvil, Hájíček, Platzová, Šafránek, Zábranský, Správcová, Pechar, Gombrowicz, Walser, Čechová; 16-17/2008– Všednost: Zábrana, Halmay, Král, Szczygiel, Bystrov etc. 18/ 2009 – LAST-LUST-LÁSKA Fousková, Fischerová etc. 

19/ 2009 – Město Nebeský, Balabán, Král etc.  20/ 2010 – Filmová adaptace Hakl, Liehm etc.21/ 2010 – Česko-francouzské přecházení Galmiche, Čerepková, Kameš etc. 22-23/ 2011 – Dětství Nikl, Ježková, Onufer, Cílek etc. 24-25/ 2012 – Paměť Lagrou, Ricoeur, Janota etc. 26-27/ 2013 – Morbidita Myšková, Kaprálová, Moníková etc.

Na přelomu let 2014 a 2015 je revue předána, nejdříve prostřednictvím redaktora revue Martina Koláře, následně ovšem za pomoci šéfredaktorky Kateřiny Toškové Šuchové  štafetu redigování přebírá Martin Vlček a jeho redakční okruh. Vydání 28. čísla revue Pandora vychází za přispění nové redakce, v červnu roku 2015.

Atd. až dosud!