pamet-124x133

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pandora-22-23-detstvi-2-122x133

Pandora 26-27/ 2013 – Morbidita


Pandora ohlašuje svůj morbidní konec Dvojčíslem 26-27/2013 kulturně-literární revue Pandora na téma MORBIDITA se uzavírá patnáctiletá existence tohoto periodika pod redakčním vedením Kateřiny Toškové, Olgy Stehlíkové a Jana Tlustého.Dvojčíslo věnované tématu MORBIDITY edičně připravily Zuzana Vráblová a Olga Stehlíková. Shromáždily v něm dvacítku původních beletristickýchtextů s nádechem nihilismu, soudobého naturalismu, nepřiměřené deprese i psychického šmodrchání, počínaje poezií Petra Borkovce, Ewalda Murrera, Ivana Pasadeny, Ladislava Zedníka a Petra Váši až po prózy Dory Kaprálové, Emila Hakla, Ivany Myškové, Roberta Jandy, Viktora Špačka, Tomáše Míky či ukázky z křížové cesty brněnským 20. stoletím Kateřiny Tučkové.Téma je odkrýváno i z pohledu teoretického: morbidními prvky v díle Miloše Urbana se zabývá bohemistka Michaela Wronová, poetikou smrti Franze Kafky britský badatel Barry Murnane, obsáhlou studii symbolického významu epilepsie v románu Libuše Moníkové předkládá germanistka Lucy Duggan. Nechybí ani exkurz za hranici klasické literatury: Ondřej Bláha mapuje brutalitu jako ustavující prvek českých komiksů pro dospělé a Aneta Zatloukalová podává analýzu filmové adaptace Ginsbergova Kvílení.Výtvarnou přílohu edičně připravila Barbora Lungová, která seznamuje s tvorbou Lucie Ferlikové a Lukáše Maliny a prezentuje pojetí smrti v objektech Jany Smělíkové.Tématu zůstala věrná i Pandořina anketa, v níž oslovení autoři formulují své posmrtné vzkazy světu i zanikajícímu periodiku. Jeden z epitafů je pak vetknut do „přílohy“ bibliofilského vydání – voskové svíce, jež může být poslední možností literatury nejen po blackoutu.


Pandora 24-25/ 2012 – Paměť

Kulturně-literární revue PANDORA, která vychází již od roku 1998 a patří mezi polistopadová literární periodika s nejdelší tradicí, se v novém čísle (24–25) zaměřila na problematiku PAMĚTI. Editoři Olga Stehlíková a Jan Tlustý připravili rozsáhlý soubor studií, deníkových záznamů, memoárů, reflexí, mnohá jména se v českém prostředí objevují vůbec poprvé. Úvodní rozhovor s překladatelkou Milenou Braud vedl Martin Kolář, pět otázek pro Pietra Lagrou přichystala Petra James. V rubrice Teorie nalezneme studie francouzského filozofa Paula Ricoeura (Paměť, historie, zapomnění), americké sociolingvistky Charlotte Lindeové (Jak si instituce pamatují) a německé kulturní teoretičky Aleidy Assmannové (Prostory vzpomínání); do rubriky Reflexe přispěli David Tomíček (O paměti a psaní dějin), Martin Kolář (Dobrá paměť) a Jakub Štěpánek (Prostor k paměti).Velmi pestrá je rovněž rubrika Beletrie, kterou tvoří povídky Josefa Prokeše a Janka Poliće Kamova, vzpomínky Ladislava Nebeského, úryvky z poezie Pavla Hrnčíře, Víta Janoty a Dagmar Urbánkové, deníkové záznamy literárního vědce Zdeňka Kožmína, ale i texty neznámých autorů – literární debuty seniorů vzniklé v rámci projektu Město v mé paměti a trojice deníkových záznamů „rodinného klanu“ Pavly Horákové. Pandora získala rovněž exkluzivní práva na překlad první kapitoly vzpomínek Hledání paměti amerického neurologa a neuropsychiatra EricaR. Kandela, který za výzkum paměti obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. V rubrice Film si lze přečíst esej Radomíra D. Kokeše (Film v paměti a paměť ve filmu), Výtvarné umění je zastoupeno reprodukcemi instalací Blanky Kirchner (Život je příliš zajímavý…) a Zdeny Kolečkové (Romance). Pan Dora se společně s Michalem Šandou vydal do hospody, na anketní otázku Co máte ve své literární paměti uloženo nejhlouběji? odpovídali např. Věra Rosí, Dora Kaprálová, Josef Straka ad. Činnost sdružení Post Bellum zmapovala Kateřina Tošková (Edice). Nechybí ani Recenze a tradiční rubrika De-boty, která přináší záznam z dívčího deníku Anny Krátké.

Náklad 300 výtisků, rozsah 268 stran, formát 195 x 205 mm.
Objednávejte v sekci Objednávky.


Pandora 22-23/ 2011 – Dětství

Kulturně-literární revue PANDORA vydává další počin, tentokrát jde o dokonce dvojčíslo 22-23/2011, které tematizuje DĚTSTVÍ. Na 224 stranách jsou tomuto tématu věnovány všechny rubriky. Úvodní rozhovor vedla Kateřina Kočičková s Ninou Malíkovou, šéfredaktorkou letos stoletého časopisu Loutkář. Rubrika Profil představuje Petra Nikla; následující interview s ním vedla Zuzana Vráblová. Edice se zaměřuje na česká nakladatelství knih pro děti a mládež. Výtvarnou rubriku obsadily půvabné malby dětí z Himálaje. Rubrika Pana Dory tematizuje v intimní próze Dory Kaprálové i neintimních ukázkách z dětského městského folkloru různé podoby dětství v literatuře a s literaturou, podobně jako rubriky Recenze a Beletrie. Do ní přispěli básněmi a prózami Jakub Řehák, Jiří Dědeček, Michal Bystrov, Jiří Weinberger, Petr Maděra, Petr a František Hruškovi, Tereza Horváthová, Michal Šanda, Radek Malý, Milan Děžinský, Alena Ježková, Kateřina Rudčenková, Eva Strá a děti různého věku, od 3 do 12 let. Doplňuje ji „jiné“ dětství v záznamech Trudy Bartkové z „rodinného bloku“ koncentračního tábora Birkenau.

Rozsáhlou Teorii obohatili přehledovými články odborníci na českou literaturu pro děti a mládež, akademičtí pracovníci Milena Šubrtová, Svatava Urbanová, Josef Prokeš, Jaroslav Provazník, Luisa Nováková ad. Studií a reflexí přispěli David Tomíček a Martin Kolář. Dětskému divadlu se ve speciální rubrice věnovala Kateřina Lešková-Dolenská.
Respondenty ankety se stali a na impertinentní otázku Jaké bylo Vaše dětství odpovídali Václav Cílek, Petr Vizina, Miloš Urban, Petr Onufer, Jan Rejžek a Jiří Králík.
Součástí obou edičních řad Pandory je vystřihovací papírové divadlo Červená Karkule, jehož autorem je výtvarník Miloš Makovský. Zadní stránka je díky tabulovému papíru pro popis křídou určena pro vlastní literární debuty majitelů čísla. Bibliofilské vydání doplňuje kniha Olega Šuka a Zuzky Šukové O Červené Karkulce, která tancovala s vlky. Příběh Červené Karkulky je v různých podáních tmelem tohoto dvojčísla.

Náklad 300 výtisků, rozsah 224 stran, formát 195 x 205 mm.
Objednávejte v sekci Objednávky.

 

 

pandora21-2011_francie_thumb

Pandora 21/ 2010 – Česko-francouzské přecházení

21. číslo je věnováno historii i současnosti česko-francouzských kulturních, literárních a uměleckých vztahů. Publikace je sondou do široké problematiky. V rubrice beletrie se čtenář setká například s prózami Jeana-Gasparda Páleníčka, Patrika Ouředníka, Bertranda Schmitta, Claire Legendre, Jana Vladislava, s poezií Vladimíry Čerepkové, Hedviky Krejčí, Aleny Meas, Terezy Riedlbauchové či Jérôma Boyona a překlady Petra Krále. Číslo obsahuje rozhovory s Antonínem J. Liehmem (O fotbale a velkém bochníku sýra), výtvarníkem Romanem Kamešem a nakladatelem Ivanem Dorčiakem (nakl. Tichá byzanc a L’Engoulentemps). V teoretické rubrice jsou zastoupeni Jacques Rupnik, Antoine Mares, Xavier Galmiche, Petra James, Šárka Doležalová, číslo prezentuje i malby Romana Kameše. Rubrika Pan Dora je dílem Etienna Cornevina. 21. číslo Pandory kromě tematicky zaměřených částí obsahuje reflexe Josefa Fuky a Martina Koláře a řadu recenzí.

 

Náklad 300 výtisků, rozsah 172 stran, formát 195 x 210 mm.
Objednávejte v sekci Objednávky.

 


pandora20-2010_filmovaadaptace_thumb

Pandora 20/ 2010 – Filmová adaptace

Číslo otevírá exkluzivní rozhovor s Vladimírem Körnerem, legendou mezi spisovateli i scenáristy, autorem mj. ceněné knihy a scénáře k filmu Adelheid. Beletristická rubrika přináší ukázky ze scénářů několika připravovaných filmů, za všechny jmenujme Paměť mojí babičce scenáristky Ireny Hejdové, která adaptuje stejnojmenný román Petry Hůlové, a Na krátko Petry Soukupové, úspěšné spisovatelky, jež je zároveň členkou scenáristického týmu českého sitcomu Comeback.
Se zákulisím filmové tvorby seznamuje studie Johna Harta Storyboard – základní komponenty a principy, ta se věnuje storyboardu, tj. kresleným náčrtům, které vytvářejí vizuální podklad pro samotné natáčení. Hartova studie obsahuje mnoho ukázek ze storyboardů známých filmů (Občan Kane, Gejša, Indiana Jones – Dobyvatelé ztracené archy ad.), stejně tak konkrétní návody, jak storyboard vytvářet.
Teoretická část časopisu přináší v českém prostředí nepříliš rozšířené podněty „nového adaptačního myšlení“. Na sklonku minulého století si několik humanitních vědců začalo klást otázky, které se vymezovaly proti převažujícím věrnostním paradigmatům. Přetištěná kapitola vlivné knihy Kamilly Elliotové Rethinking the Novel / Film debate z roku 2003 dokládá, z jakých perspektiv se na daný intermediální fenomén většinou nahlíží. Studie Timothyho Corrigana je textem přehledovým, který odhaluje základní proměny myšlení o literatuře ve filmu. Tato část časopisu je uzavřena kratším zamyšlením Petra Bubeníčka nad nejnovější filmovou verzí Koptova románu Hlídač č. 47.
V anketě o vztahu literární předlohy k filmu odpovídá dvanáct významných osobností, např. Václav Marhoul, Emil Hakl, A. J. Liehm, Edgar Dutka či Jaroslav Rudiš.
Ve výtvarné části se objevují ukázky z tvorby uznávaných malířů a performerů, kteří pracují s filmem jako médiem. Obrazy Daniela Pitína tematizují vlastní diváckou situaci, odkazují ale i ke konkrétním filmům, např. k Hitchcockovu Psychu, Ptákům ad. Publikovány jsou videoinstalace a performace Tomáše Svobody, z mladších autorů je zastoupena Anna Beránková.
Nechybí ani tradiční rubrika Pana Dory, v níž redakce pro čtenáře přichystala soutěžní Videostop – osmnáct otázek z dějin české kinematografie. Výherce obdrží celoroční předplatné časopisu a pozvání na posezení s oběma editory čísla – Petrem Bubeníčkem a Janem Tlustým.

 

Náklad 300 výtisků, rozsah 216 stran, formát 195 x 210 mm.
Objednávejte v sekci Objednávky.

 

 


pandora19-2009_mesto_thumb

Pandora 19/ 2009 – Město

…vychází ve spolupráci s Kanceláří generálního komisaře účasti ČR na EXPO 2010 v Šanghaji a její téma koresponduje s mottem světové výstavy: Lepší město, lepší život / Better city, better life.
19. číslo otevírá tematicky zaměřená experimentální báseň Ladislava Nebeského, po ní následuje rozhovor s Emilem Haklem. Beletristická rubrika přináší ukázky z aktuální a dosud nepublikované tvorby Daniely Hodrové, Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého, Edgara Dutky, Jana Balabána, Jaroslava Rudiše, Petry Hůlové, Šimona Šafránka, Petra Halmaye, Petra Krále či Petra Borkovce, ukázky z nedávno vydaných próz Jiřího Kratochvila a Jáchyma Topola a z připravované monografie Petra Hrušky, zde publikovanou pod názvem „Chodec – městský živel v poezii Karla Šiktance“.
V teoretické části je k přečtení rozhovor s architektem Pavlem Hniličkou, studie Jiřího Trávníčka o toposu města ve středoevropském románu, Slavomíry Ferenčuhové o sociologii města, Václava Cílka o umírání měst či Petra Janečka o městském folkloru, esej Petra Urlicha o problematice pojmu „moderní“ v městské architektuře a přehledová stať Jaroslava Halady o světových výstavách.
Obrazová část dokumentuje proces vznikání českého pavilonu na EXPO 2010 v Šanghaji, zachycuje současný stav příprav jeho interiéru i exteriéru, jeho budoucí vzhled i umělecká díla, která budou Českou republiku reprezentovat.
A k tomu všemu ještě Edice o Druhém městě, mezinárodní městská anketa a městská doprava v podání Pana Dory.19. číslo vychází ve třech verzích: kromě standardní (pouze české) je k dispozici i bilingvní česko-anglická verze a již tradiční bibliofilska varianta, kterou tvoří bilingvní Pandora obohacená o originální grafiku Oldřicha Kulhánka.
Na přípravě 19. čísla se podíleli překladatelé Nathan Fields, Yveta Shanfeldová, Mick Swiney, Barbora Lungová, Veronika Revická, Anna Lordan ad. Dílčí spoluprací přispěl i Portál české literatury.
Projekt mohl být realizován díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR a Magistrátu města Ústí nad Labem.

 

Standardní verze – rozsah: 204 stran, bilingvní a biblio verze – rozsah: 384 stran; formát 195 x 210 mm. Objednávejte v sekci Objednávky.

 

 


pandora18-2009_lastlustlaska_thumb

Pandora 18/ 2009 – LAST-LUST-LÁSKA

…tematizuje tíhu, radost a lásku v dílech saských a severočeských umělců: prózy Constanze John, Hany Fouskové, Susann Popp, Hennera Kotte, Kateřiny Kováčové, poezie Milana Děžinského, J. H. Kalifa, Norberta Weiße, Petra Váradiho, drama Martina Fibigera… Kromě toho rozsáhlý básnický autoprofil Violy Fischerové, exkurz Zbyňka Fišera do hlubin jeho lásky k překladu, rozhovor s Katerine Orr, PR manažerkou nakladatelství Harlequin, detektivní studie o hrabalovském nevěstinci U Rajských, navšívenka nezávislých německých nakladatelství a mnoho dalšího.
Náklad 300 výtisků, rozsah 204 stran, formát 195 x 210 mm.
Revue vychází také v bibliofilské edici: obsahuje navíc originální origami od Susann Popp, návod na psaní milostných románů a samodržící punčochy!

 

Náklad 300 výtisků, rozsah 204 stran, formát 195 x 210 mm.
Objednávejte v sekci Objednávky.

 

 

 

pandora16-17-2008_vsednost

Pandora 16-17/ 2008 – VŠEDNOST

…tematizuje všednost v mnoha polohách: v rozhovoru s Václavem Havlem, v dosud nepublikované povídce Jana Zábrany z 50. let, v autorských výborech z poezie Petra Krále a Petra Hrušky či v literární reportáži Mariusze Szczygieła, čechofila a autora knihy s provokativním názvem Gottland. Přináší i dva unikátní textově-obrazové cykly: Mýtus zahrádkářské kolonie z pera Václava Vokolka doprovozený fotografickým souborem z aparátu Richarda Čermáka, a cyklus z MHD, který kombinuje textové Tramvestie Pavla Novotného s grafikami Jana Měřičky. A k tomu Petr Halmay, Vít Janota, Irena Šťastná, Petr Španger, Jitka N. Srbová, Jan Cempírek, Larry Jaffe, Michal Bystrov a řada dalších.
Revue vychází také v bibliofilské edici.

 

Náklad 600 výtisků, rozsah 240 stran, formát 195 x 210 mm.
Objednávejte v sekci Objednávky.

 

 

 

pandora17-2007_vypraveni

Pandora 15/ 2007 – VYPRÁVĚNÍ

…tematizuje vyprávění. Rozhovor poskytl naratolog Lubomír Doležel, z beletrie jsou zastoupeni mj. Jiří Kratochvil, Jiří Hájíček, Magdaléna Platzová, Stanislav Beran, David Zábranský, v překladech Witold Gombrowicz a Robert Walser, obrazovou část reprezentuje dílo Marca Lüderse. Teoreticky téma zpracovali Petr Bubeníček, Bohumil Fořt, Zbyněk Fišer, Ondřej Sládek a Jiří Dědeček. Přinášíme profil grafičky, ilustrátorky a malířky Olgy Čechové, která kromě ukázky poezie a grafického cyklu Šest částí těla poskytla 50 kusů originálů svých kreseb do bibliofilské edice.

 

Náklad 300 výtisků, rozsah 186 stran, formát 195 x 210 mm.
Objednávejte v sekci Objednávky nebo na Kosmas.cz.
Bibliofilská edice k dostání pouze na stránkách Pandory!

 

 

pandora14-2007_experiment_s_cd

 

Pandora 14/ 2007 – EXPERIMENT

Hlavním tématem je experiment – svou dosud nepublikovanou experimentální tvorbu představuje 30 autorů: Karel Adamus, Zdeněk Barborka, Jiří Gold, Bohumila Grögerová, Josef Hiršal, Norbert Holub, Josef Honys, Miloš Horanský, Dalibor Chatrný, Ariel Jaffé, J. H. Kocman, Běla Kolářová, Miroslav Koryčan, Karel Milota, Ladislav Nebeský, Ladislav Novák, Alois Nožička, Eduard Ovčáček, Marian Palla, Pavel Rudolf, Michal Šanda, Josef Štochl, Michaela Thelenová, Miloslav Topinka, Jiří Valoch, Petr Váša, Václav a Vojmír Vokolkovi, Jan Wojnar. Přetištěny jsou studie Josefa Hlaváčka, Roberta Ibrahima a Marka Milera, přiloženo je CD s fónickou poezií.

 

Náklad 300 výtisků, rozsah 252 stran, formát 195 x 210 mm.
Objednávejte na Kosmas.cz

 

 

 

 

pandora13-2003_ticho

Pandora 13/ 2006 – TICHO

Ticho. Ladislav Nebeský. Emil Juliš, Vít Slíva. Petr Borkovec, Petr Hruška, Robert Fajkus, Martin Stöhr. Jiří Valoch. Irena Vaňková. Grafické partitury Václava Vokolka. V 50 kusech bibliofilie CD s partiturou zhudebněnou Davidem Peltánem a Jakubem Pechem. A originály výtvarných děl Jiřího Kubového a Martina Koláře.

Náklad 300 výtisků, rozsah 180 stran, formát 195 x 210 mm.
Objednávejte v sekci Objednávky nebo na Kosmas.cz

 

 

 

 

pandora12-2003_hra

Pandora 12/ 2006 – HRA

Tematizujeme: hru, a to v rozhovoru a ukázce z tvorby Jaroslava Pížla, v textech Petra Pazdery Payna, Norberta Holuba, Ostravaka a Martina Kasardy, ve studiích Ondřeje Sládka, Romany Rodanové, Jana Tlustého či Ondřeje Berana. Číslo přináší novou poezii Jaroslava Kovandy, Tomáše T. Kůse a Tomáše Řezníčka.

Náklad 300 výtisků, rozsah 132 stran, formát 195 x 210 mm.

 

 

Číslo 8 – 11 (2004 – 2005)

Pandora stále studentský časopis, vydávali studenti katedry bohemistiky PF UJEP, formát A5, složení redakce: Kateřina Tošková, Kateřina Kováčová, Petr Karlíček a další

 

 

 

pandora10-2005_konzum

Pandora 11/ 2005 – KONZUM

Kulturně-literární revue o konzumu – v rozhovoru s Jaroslavem Achabem Haidlerem, v beletrii Blumfelda 2001, Xaviera Baumaxy, Jana Nejedlého či Josefa Straky a v článcích Jiřího Kotena, Kateřiny Toškové a Jiřího Šípka. Poezií je zastoupena Zdeňka Tlustá, Marcela Pátková, Milan Hrabal, otištěna je ukázka z prózy Anděl odešel Martina Fibigera.

 

Náklad 150 výtisků, rozsah 122 stran, formát 148 x 210 mm.

 

 

 

pandora10-2005_mikropovidka

Pandora 10/ 2005 – MIKROPOVÍDKA

Hlavním tématem je mikropovídka, žánr, který se ve své studii pokouší načrtnout Jaroslav Balvín a jehož naivistické kořeny hledá Radim Kopáč. Přetištěny jsou mikropovídky Františka Řezníčka, J. V. Kaluže, Radka Fridricha či Mnoháčka Zgublačenka.

 

Naklad 150 výtisků, rozsah 68 stran, formát 148 x 210 mm.

 

 

 

pandora9-2004_underground

Pandora 9/ 2004 – UNDERGROUND

Číslo věnované undergroundu přináší část z Kapitol o českém literárním undergroundu Martina Pilaře, rozhovor s Václavem Kahudou a mailový článek Mariana Thymolina a Kateřiny Toškové o současných formách undergroundu. Beletrií jsou zastoupeni Ivan M. Jirous, J. H. Krchovský, Svatava Antošová a Oscar Ryba.

 

Náklad 150 výtisků, rozsah 60 stran, formát 148 x 210 mm.

 

 

 

pandora8-2004_ozvenynemecka

Pandora 8/ 2004 – OZVĚNY NĚMECKA

(Ještě studentský) literární časopis s poezií Thomase Bernharda (v překladu Radka Fridricha), Radka Malého, Jiřího Kotena, Kateřina Kováčové, Milana Šedivého a dalších.

 

Náklad 150 výtisků, rozsah 40 stran, formát 148 x 210 mm.

 

Číslo 1 – 7 (1998 – 2002)

Pandora jako čistě studentský časopis, vydávali studenti katedry bohemistiky PF UJEP, formát A4, složení redakce: Petr Koubek, Daniel Petr a Ivo Harák

 

PANDORA č. 7 / 2002 – POLSKÁ LITERATURA
PANDORA č. 6 / 2002 – LUŽICKOSRBSKÁ LITERATURA
PANDORA č. 5 / 2000 – SLOVENSKÁ LITERATURA
PANDORA č. 4 / 2000 – neznámé téma
PANDORA č. 2-3 / 1998 – neznámé téma
PANDORA č. 1 / 1997 – neznámé téma