30. Pandora obsahuje rozhovor s překladatelem ze staré čínštiny Oldřichem Králem, který zásadním způsobem ovlivnil generace našich malířů, básníků, hudebníků a nejširší čtenářskou obec. Vydání přináší poezii Ladislava Selepka a Ireny Šťastné, prózu Lukáše Berného, Ivana Čtyřicátníka, Jü Chua, Radovana Vítka, Jiřího Bulise včetně výboru z jeho poetické korespondence, jako letošní připomínka Bulisových nedožitých sedmdesátých narozenin. Svěží počítačové kresby Švýcara Quido Sena, fotografie krajin Karla Doška a dalším obsahu v oddílech Hudba, Teorie – eseje – úvahy, Diskuze, Fotografie, Výtvarno, Pandora na cestách, Žehlení košil, Recenze, Detektivka, Komiks, na 223 stranách čtvercového formátu. K mání v lepších knihkupectvích (Academia, Ostrov, ArtMap, PageFive, Trigon, galerie Fiducia) a prostřednictvím kontaktu na redakci (např. předplatné).

Grafiku jednotlivých čísel Pandory vytvářejí pokaždé originálně rozmanití designéři. Čísel 30 a 31 pro čtenáře Pandory navrhla a realizovala Markéta Cole (AskDesigners).  Revue je tištěna převážně kvalitním offsetovým tiskem a na slušném papíře, v malém nákladu 300 ks v péči tiskárny Calamarus.

img_1649img_1648img_1652img_1654