Stejně jako většina literární obce jsme v redakci Pandory zaskočeni zprávou o úmrtí námi oblíbeného spisovatele Václava Kahudy. Pro řadu členů redakce osobně významného tvůrce, vzor, či přítele, s nímž jsme se potkávali na toulkách krajinou, u piva v restaurantech, a kde jsme si s ním sdělovali detailní postřehy z vezdejšího světa a nuance životních okamžiků. Většinou jsme při jeho vyprávění naslouchali. Otevíráme nyní znovu jeho knihy, protože je těžké uvěřit, že jeho postřehy neuslyšíme.

Foto: Martin Vlček 2022