Antonín Kopp, Miloš Vojtěchovský, Michael Delia, Antonín Petruželka, Pavel Ctibor, Jiří Holub, Alexandr Krestovský a další účastníci. Knihkupectví Ostrov, říjen 2023.