Revue Pandora byla založena roku 1997 studenty bohemistiky univerzty v Ústí nad Labem, po roce 2000 redakci určovala Kateřina Tošková. Roku 2014 se ustavila navazující pražské redakce a 2015 až 2021 bylo vydáno dalších třináct vydání publikací knižního formátu, čísla 28 až 41 (bez 39). Pražská redakce ve složení: Šípek, Martinec, Martinová, Kaplan, Krestovský, Ctibor, Vlček byla obměněna a doplněna o další spolupracovníky: Němec, Mitlenerová, Petruželka. Úpravu titulů dostali svěřeno střídavě Markéta Cole, Nikola Hoření, Klára Holubcová, Tomáš Martinec, Lukáš Muller a Jakub Spurný, a ilustrace také Jindřich Janíček. Cílem redakce je připomínat zapomenuté žijící tvůrce, tak i objevovat umělce, třeba i neznámé talenty „z ulice“ proto i poslední podtitul Pandory 41 zní: Perlička na dně. Můžete se těšit na várku literatury, umění, hudby, esejí, fotografických obrazů: Kuneš, Trakl, Nuñez, Ctibor, Mulač, Lax, Hromádka, Cole, Guziur, Vítek, Uhlíř, Zvelebil, Rochallyi, Novák, Trdla, Prášil, Jelínek, Heller, Štolba, Správcová. Pandora 41/2021 je k dostání v knihkupectví Ostrov (Ostrovní ul., Staré město), Přístav (Karlín), Academia (Václavské nám.), ArtMap! www.revuepandora.cz