V dubnu 2019 se na dlouhé stěně broumovského přírodního divadla objevil barevný mural od Aliony Baranové a Veroniky Zacharové. Nejinak tomu bylo i v roce 2022, kdy v Broumově probíhalo v pořadí již čtvrté Sympozium ilustrace. Ve vybraných výlohách v ulicích města se opět objevily zajímavé výtvarné práce ilustrátorů. Dvoutýdenní tvůrčí pobyt v broumovském klášteře letos získali: Martina Fischmeister, Alžběta Göbelová, Matej Ilčík, Karel Osoha, Tereza Šiklová a Bianka Töröková. (Více o sympoziu ilustrace spolu s rozhovory účastníků najdete v Revue Pandora 42/43).

Ilustrace: Martina Fischmeister

Ilustrace: Matej Ilčík