„Máme u vchodu do do práce záhadnou mimozemskou krabičku. Je u ní cedule, v níž nás vedení vyzývá, abychom po příchodu využili tohoto bezdotykového přístroje, v němž je umístěna dezinfekce.

Na takové věci a infikování informačního prostoru fabulacemi, že jsme všichni, každý jeden, v ohrožení zdraví a života virem, na to ty pohůnky užije.

Avšak vědomí — o tom, jak se (pozemsky a ne-lidsky)

komunikačně-sociálně-duševně

znevažujeme, ponižujeme, šikanujeme a týráme:

slovy, hlasem, pohledy a celou řečí těla

v rodinách, ve školách, na pracovištích, na ulicích

což vede k disharmonickému nikoliv žití, ale živoření v obavách,

že budeme vyobcováni, že nebudeme přijati, že nenalezneme uplatnění:

následně k chatrnému zdraví a nemoci

— tohle vědomí je mrtvé, dlouhodobě. A přitom epidemie je to trvalá s rozšířením řádově násobně vyšším.”

Kromě virů a dezinfekcí existuje i poněkud bájný, tak zvaný imunitní systém. Zvát by se mohl spíš integritním systémem, systémem integrity. Tento systém má zajisté i své fagocyty, NK buňky, T a B lymfocyty, aj. (jejichž práci dezinfekce a roušky de facto podceňují a znevažují), má však ne méně podstatnou složku: a tou je duševní, životní harmonie. A té prospívá nikoliv izolace a obavy, nýbrž otevřenost a vzájemnost. Obousměrná komunikace, tedy spojení.

Matěj Hájek – Karanténa

v lesích

měkce se kráčí

a když člověk sejde z cesty

les se do něj zaposlouchá

tiše obroste všechny jeho nářky

a pryskyřičnou vůní vykřeše z nich plamen

žehnající radosti sežehující strach

v prostoru mimo dozor cest

září slunce na mechově pokojné palouky

borůvčí s balvany rokují o potěšení a o moudrosti

voda rozpustile uhání a přede

kráčí se ještě měkčeji A nápaditě

Ve městě

zuří požáry strachu

a již i z předpotopních zařízení vyřvává nařízení vlády

o tom,aby se lidé báli jeden druhého.

Lidem to jde na výbornou.

Zacpali si už tak — na vzájemnost — skoupá ústa

a útroby jim obrostly vyfabrikovanou křečí,

křečí, která na ně chrlí dusivé, dávivé imperativy.

Imperium strachu

zasazuje tvrdé údery všem otázkám a myšlenkám… ���}(/��4�e{,F �r�=4/x&g�\!Ҩ�%�ۂj�’|#�l�U��_Ue�M�����:��“H� !�Kڿ-TqSD�?&��w0��XY�,l�|��&�}�-u�/9��f6K �����DC�^�